Yrityksen laatu uudelle tasolle

Miorun Oy tarjoaa asiantuntijapalvelua
toimintaansa kehittäville ja sertifiointiin tähtääville yrityksille.

Laadunhallinta

on organisaation, prosessien, menettelyjen ja resurssien tehokasta johtamista, joka tuottaa yrityksen määrittelemää ja tavoittelemaa teknistä ja toiminnallista laatua. Tällä tavalla parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

Palvelut

Miorun Oy tarjoaa asiantuntijapalvelua 
toimintaansa kehittäville ja sertifiointiin tähtääville yrityksille.

ISO9001

ISO 9001 standardi määrittelee vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle. Autamme rakentamaan ja ylläpitämään sertifiointikelpoisen laatujärjestelmän, joka tukee aidosti yrityksen tavoitteita.

ISO14001

ISO 14001 avulla voit tunnistaa ja hallita organisaatiosi ympäristövaikutuksia. Autamme rakentamaan ja ylläpitämään sertifiointikelpoisen ympäristöjärjestelmän, jonka avulla voit säästää ympäristöä ja pienentää yrityksen kuluja.

Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Tukeakseen yrityksen toimintaa laatujärjestelmä vaatii säännöllistä ylläpitoa ja kehittämistä. Pysyäkseen sertifiointikelpoisena autamme yritystä ylläpitämään toimintajärjestelmää johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien avulla. Lisäksi tarjoamme laatupäällikön palveluja.

Esiauditointi

Esiauditoinnin avulla saadaan kattava kuva yrityksen toiminnan tasosta. Suunnittelemme ja raportoimme esiauditoinnin siten, että yrityksen toiminnan kehittäminen on mahdollista.

Sisäinen auditointi

Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan toimintajärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta sekä toteutuksen ja ylläpidon vaikuttavuutta. Tarjoamme toiminnan, joka sisältää auditointisuunnitelman, toteutuksen ja raportoinnin.

Johdon katselmus

Johdon katselmus on vuosittain toimeenpantava sisäisen arvioinnin ja johtamisen prosessi. Avullamme johdon katselmus suoritetaan siten, että se palvelee sekä sertifiointia että yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Tavoitekeskeinen ja liiketoimintalähtöinen

HALLINTAJÄRJESTELMÄ

parantaa kustannustehokkuutta, liiketoimintariskien hallintaa ja sidosryhmäarvostusta.

Uusille asiakkaille

Maksuton esikartoitus

Maksuttomassa esikartoituksessa määritämme yrityksenne lähtötilanteen ja laadimme kehitysehdotuksen mahdollisten jatkokeskusteluiden pohjaksi.

Miorun Oy
DI Juha Nurmio
+358 400 277 528

Tähdenlento 25
20900 Turku

Ota yhteyttä

4 + 5 =